သေနတ်လေ့ကျင့်ခန်းဘုရ်ှနှင့်လမ်းညွှန်

  • Gun Drill bush and guide

    သေနတ်လေ့ကျင့်ခန်းချုံနှင့်လမ်းညွှန်

    Chip Box ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပလတ်စတစ်ဘုးရားများသည် carbide gun drill tip ကိုဆန့ ်၍ စတီးမှုတ်ခြင်းနှင့်တုန်ခါခြင်းများကိုရပ်တန့်ရန်သံမဏိပြွန်အပေါ်စာချုပ်ချုပ်သည်။ သေနတ်လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်ပုံစံများကိုပြီးပြည့်စုံသောတံဆိပ်ခတ်အတွက်ပုံအပေါက်။